Kierownictwo ZHW Warszawa

Kierownik ZHW - lek. wet. Grażyna Wawrykowicz

osoba zastępująca kierownika ZHW - lek. wet.Agnieszka Wojtas

 


 

Zakres akredytacji nr AB 598

Pracownie ZHW w Warszawie

kierownik ds.jakości - lek. wet Agnieszka Wojtas,

kierownik ds.nadzoru WPiB - inż. Andrzej Jagodziński

 

1) Pracownia Badań Mikrobiologicznych

kierownik pracowni - mgr Ewa Szydłowska

osoba zastępująca kierownika - mgr inż. Dorota Giepart

a) Dział Badań Mikrobiologicznych Żywności i Pasz,osoba odpowiedzialna za dział: - mgr Ewa Szydłowska

b) Dział Badań Pasz,osoba odpowiedzialna za dział - mgr Dorota Giepart

c) Dział Badań Metodami Molekularnymi;osoba odpowiedzialna za dział - mgr Dorota Giepart

d) Dział Badań Mięsa Na Obecność Włośni, w ramach którego funkcjonują Stanowiska Zamiejscowe - mgr Dorota Giepart

 

2) Pracownia Badań Chemicznych

kierownik pracowni - mgr inż. Edyta Mrazek

osoba zastępująca kierownika - mgr inż. Joanna Jędrzejewska

d) Dział Badań Techniką ELISA,osoba odpowiedzialna za dział - mgr inż. Edyta Mrazek

e) Dział Badań Techniką HPLC, LC/MS/MS,osoba odpowiedzialna za dział - mgr inż. Edyta Mrazek

f) Dział Badań Techniką GC, GC/MS,osoba odpowiedzialna za dział - mgr inż. Joanna Jędrzejewska

g) Dział Oznaczania Pierwiastków;osoba odpowiedzialna za dział - mgr Katarzyna Just

 

3) Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt

kierownik pracowni - lek. wet. Agnieszka Wojtas

osoba zastępująca kierownika pracowni - lek. wet. Iwona Grabowska

a) Dział Diagnostyki Chorób Drobiu,osoba odpowiedzialna za dział - lek. wet. Wiesław Kalinowski

b) Dział Patologii,osoba odpowiedzialna za dział - lek. wet. Iwona Grabowska

c) Dział Diagnostyki Immunofluorescencyjnej;osoba odpowiedzialna za dział - lek. wet. Agnieszka Wojtas

 

4) Pracownia Przygotowania Pożywek

kierownik pracowni - dr n. wet Romualda Ładysz

osoba zastępująca kierownika pracowni - lek wet.Sylwia Pietrusiewicz

 

5) Punkt Przyjęcia Próbek nr 1 (Warszawa)

- Małgorzata Suwała

- Krzysztof Cała

- Agnieszka Chyża

- Mariusz Zabielski

 

6) Stanowiska pomocnicze:

zaopatrzenie/magazyn - Agnieszka Bogucka, Wojciech Czerniewicz, inż. Andrzej Jagodziński;

a) Punkt Kancelaryjny - mgr Agnieszka Radko

 


 

Zakres akredytacji nr AB 598

Oddział Terenowy w Siedlcach

Kierownik oddziału - mgr inż. Agata Paprocka

osoba zastępująca kierownika oddziału - mgr Jacek Frankowski

Kierownik ds. Jakości - mgr inż. Joanna Kalacińska

 

a) Dział Badań Mleka Surowego

osoba odpowiedzialna za dział - mgr Maciej Kotowski

 

b) Dział Badań Serologicznych

osoba odpowiedzialna za dział - -

 

c) Dział Badań TSE

osoba odpowiedzialna za dział - mgr inż. Anna Czwal

 

d) Punkt Przyjęcia Próbek nr 1 (dla Działu Badań Mleka Surowego)

e) Punkt Przyjęcia Próbek nr 2 (dla Działu Badań Serologicznych)

f) Punkt Przyjęcia Próbek nr 3 (dla Działu Badań TSE)

 

g) Dział Badań Mięsa Na Obecność Włośni, w ramach którego funkcjonują Stanowiska Zamiejscowe

osoba odpowiedzialna - mgr Jacek Frankowski

 


 

Zakres akredytacji nr AB 598

Oddział Terenowy w Ostrołęce

Kierownik oddziału - inż. Jolanta Sajna

osoba zastępująca kierownika oddziału - lek wet. Anna Karczewska-Kwiatkowska

Kierownik ds. jakości - inż. Jolanta Sajna

 

a) Punkt Przyjęcia Próbek nr 1 dla Działu Badań Serologicznych)

osoba odpowiedzialna - Elżbieta Mierzejewska

b) Punkt Przyjęcia Próbek nr 2 (dla Działu Badań Mięsa na obecność Włosni )

osoba odpowiedzialna - Aniela Załęska

 

c) Dział Badań Mięsa Na Obecność Włośni, w ramach którego funkcjonują Stanowiska Zamiejscowe

osoba odpowiedzialna - mgr Marlena Grzeszczyk

 

Wyszukiwarka